Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 7 december 2014, 19:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Opbouwdienst

Beschrijving

In de serie opbouwdiensten staat altijd een thema of aaneengesloten bijbelgedeelte centraal. Momenteel vragen de psalmen onze aandacht. In deze opbouwdienst op de 2e adventszondag is gekozen voor psalm 8, een psalm waar (ook letterlijk in de tekst) de mens centraal staat. Het Nieuwe Testament betreft deze psalm op Jezus Christus, want Hij noemde zich 'de Zoon des mensen' wat zoveel betekent als 'de ware mens'. Uniek aan het  christelijk geloof is de visie dat God mens geworden is. Niets kan zozeer de waarde van het menszijn onderstrepen. En dat is ook de intentie van psalm 8, dat tot ons door zal dringen op welke bijzondere plek God mensen heeft gezet in zijn werkelijkheid, Mens zijn in Gods licht, daar gaat het om.

Bijzonder is ook dat De Roepstem medewerking aan deze dienst zal verlenen, om zo het karakter van de adventstijd nog extra te onderstrepen!

Collecte: Kosten Zuiderhof