Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 14 december 2014, 10:45
Locatie:Zuiderhof
Bijzonderheid:Avondmaal

Beschrijving

Vandaag vieren we samen Avondmaal; in deze Adventstijd worden we gevoed in de vreugde dat Jezus Christus als Kind in de kribbe gekomen is om ons te redden van zonde én dat Hij beloofd heeft dat Hij spoedig terug zal komen om álle dingen nieuw te maken. Een fijne, gezegende zondag toegewenst!

Collecte: Diaconie