Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 14 december 2014, 11:00
Locatie:De Bolder
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)

Beschrijving

In een prekenserie over Abram zijn we gekomen bij Genesis 14. Abram is door God uitverkoren om 'een bron van zegen te zijn', net zoals God ons vandaag roept om dat te zijn. Maar wat kan een kleine christengemeenschap betekenen in een wereld die bol staat van de noden? In Genesis 14 lezen we over wat wel genoemd is de eerste wereldoorlog. We lezen over 9 koningen die slaags raken met elkaar een onnoemelijk veel dood en verderf aanrichten. En vervolgens van het onwaarschijnlijke feit dat Abram met 318 man een wereldmacht verslaat om zijn neef (letterlijk: zijn 'broeder/ naaste') Lot te bevrijden. In deze dienst vragen wij ons af waarin het geheim school van Abrams kracht. Genesis 14 laat iets zien van Abrams geestelijke wapenrusting.

Nadat Abram 'meer dan overwinnaar' is geweest komt er opeens een koning op het toneel, de 10e in dit hoofdstuk, heel anders de de 9 anderen. Hij heet Melchizedek (koning van gerechtigheid) en hij is koning in de stad Salem (vrede). Hij treedt op met brood en wijn, om verbinding, vriendschap te zoeken, en hij zegent Abram. Het heeft diepe indruk op Abram gemaakt, hij heeft het later zijn kinderen vertelt en in Israël is altijd de hoop blijven leven op een ander soort Koning. En christenen geloven dat in Jezus Christus deze koning is gekomen. En vanmorgen is hij door het avondmaal ook in ons midden met brood en wijn.

Collecte: Diaconie