Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 28 december
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:J.E.H. Minnema (Jenne)
Bijzonderheid:Ontmoetingsdienst

Collecte: kosten ontmoetingsdienst