Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Cursus Persoonlijke voorbede

Datum & tijd:Dinsdag 28 januari 2014, 19:30 - 22:00
Locatie:Zuiderhof

Beschrijving

De cursus geeft in vijf avonden bijbels onderwijs over persoonlijke voorbede in de kracht van de Heilige Geest. Zoals Jezus de discipelen er op uitstuurde om in zijn naam de mensen de handen op te leggen en hen te genezen en bevrijden, zo mogen wij vandaag in Jezus' naam voor elkaar bidden met het gezag van Jezus. De genezende en bevrijdende kracht van de Heilige Geest wordt zo realiteit in het leven van degene voor wie we bidden.

Onderwerpen in de cursus zijn o.a.:


·         bidden met gezag;


·         bidden om vervulling met de Heilige Geest;


·         bidden om Gods leiding;


·         bidden voor genezing;


·         vergeving geven en ontvangen;


·         reageren op kwade machten;


·         onderscheid tussen zonden, wonden en bindingen;


·         gebed als wapen in geestelijke strijd;


·         woorden en beelden van God ontvangen en doorgeven;


·         zegenen; de praktijk van persoonlijke voorbede.


De cursusavonden bestaan uit een gedeelte onderwijs en een praktijkgedeelte waarin we oefenen in het bidden voor elkaar.


Deze cursus wordt georganiseerd door een interkerkelijke commissie.


 


Locatie:       De Zuiderhof, Troelstralaan 25, Zwolle-Zuid


Spreker:      Philip Troost


Aanvang:   19.30 uur koffie, 19.45 uur beginnen


Kosten:       € 30,- incl. koffie/thee en cursusmap


Data:             -  14 januari 2014


                         -  21 januari 2014


                         -  28 januari 2014


                         -  4 februari 2014


                         -  11 februari 2014


Meer informatie en opgave: www.persoonlijkevoorbedezwolle.nl