Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Dinsdag 24 december, 10:30
Locatie:Noorderkerk

Beschrijving

In memoriam Bertus Dijk (Haersterbroekweg). Na een ziekteproces dat in het voorjaar begon, is Bertus Dijk afgelopen dinsdag, 17 december, thuis overleden. In het bijzijn van zijn vrouw en drie kinderen, voor wie hij zo liefdevol als man en vader heeft gezorgd, ook in de zorgen die ze samen hebben gehad. Hij is 63 jaar oud geworden. Bertus was boer. Een man, meer van sprekende daden dan van woorden. Maar wat hij zei was helder en oprecht, ook waar het over zijn relatie met God ging. Hij heeft zich op allerlei wijze ingezet, in de kerk als diaken, het schoolbestuur en in allerlei vormen van omzien naar naasten die zijn hulp nodig hadden. Het ziekteproces vond hij moeilijk; hij kon en wilde het leven niet loslaten, ook omdat hij zich erg verantwoordelijk voelde voor zijn gezin en intens genoot van zijn kleinkinderen. In de dienst van Woord en Gebed zullen de afscheidswoorden van Jezus gelezen worden: 'En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, tot aan de voleinding van deze wereld' (Mt.28). In dat vertrouwen mogen Ducky en de (klein)kinderen verder. Ze zullen Bertus intens missen. Daarom bidden we om Gods hulp en troost. A.s. dinsdagmorgen is er van 09.30-10.15 uur in de Noorderkerk gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren. Om 10.30 uur is daar ook de Dienst van Woord en Gebed. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op Bergklooster.