Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zaterdag 28 december, 11:00
Locatie:Zuiderhof

Beschrijving

In memoriam Hendrika Treep-van Pijkeren


Maandagavond 23 december overleed Rikie Treep. Ze werd 61 jaar oud. De laatste fase van haar leven is ze liefdevol verzorgd in Hospice Lotus. Eind vorig jaar kreeg ze lichamelijke klachten. In de maanden die daarna volgden heeft ze samen met haar man Gerrit intensief geworsteld met alle vragen die dat bij haar losmaakte. Daarbij heeft ze haar kracht ook telkens bij de HERE willen zoeken, hoewel ze het moeilijk vond dat ze Zijn hulp en nabijheid niet altijd merkte. Rikie en Gerrit waren 18 jaar getrouwd. Samen hebben ze liefdevol gezorgd voor de kinderen die ze beiden uit een eerder huwelijk hebben. Samen hebben ze zich ervoor ingezet om een echt gezin te zijn. De kinderen kijken daar met dankbaarheid op terug. Voor Gerrit betekent het sterven van Rikie dat hij opnieuw weduwnaar is. We bidden daarom voor hem en de (klein)kinderen om veel van Gods troost en kracht om dit te verwerken. In de dienst voorafgaande aan de begrafenis staan de woorden uit 2 Corinthiërs 5,1 centraal: daar verzekert Paulus de gelovigen ervan dat wanneer hun 'aardse tent' wordt afgebroken, zij van God 'een woning' krijgen in de hemel. Rikie heeft ernaar uitgezien. In het vertrouwen dat de HERE haar thuishaalde wordt haar lichaam zaterdag 28 december begraven op Bergklooster.