Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 1 juni, 15:00
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Doopdienst

Beschrijving

Doopdienst voor bezoekers van de ochtenddienst in de Bolder


In de toespraak gaat het over de laatste woorden uit het Matteüsevangelie: En zie, Ik ben met u, alle dagen, tot aan de  voleinding van de wereld.


Het is opmerkelijk dat Mattëus een boek geschreven heeft over Jezus, met een prachtig begin en een heel doordacht slot, maar dat zowel de hemelvaart van Jezus als de uitstorting van de heilige Geest daarin missen. Eigenlijk zitten die beide heilsfeiten in die laatste woorden. Dat Jezus in de hemel is, betekent dat Hij nu echt met ons is, overal en altijd. Overigens staan deze woorden direct na wat men wel heeft genoemd het zendingsbevel en het doopbevel. Typerend dat men dat woord 'bevel' heeft gebruikt, zo wordt het wel erg moeterig. Het gaat erom dat de volken gedompeld mogen worden in Vader, Zoon en Heilige Geest, en het gaat erom dat ons geloofsleven in een machtig perspectief staat: het mag een onderdeel zijn van een prachtig plan, dat niet zal falen: de voltooiing van Gods 'project' wereld.