Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 11 januari, 11:00
Locatie:De Bolder
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)

Beschrijving

In deze dienst luisteren we naar een woord uit de Bergrede van Jezus: Zoek eerst het Koninkrijk van God. Hoe kunnen wij dat Koninkrijk zoeken? We denken na over de komst van het Koninkrijk en Jezus die op de Berg zijn onderwijs gaf en daarmee door Mattheüs wordt geschilderd als de nieuwe Mozes die ons met zijn onderwijs de weg wijst naar het Koninkrijk van God, waarbij Hij trouwens zelf voorop gaat!

Collecte: Kerk, theologische universiteit