Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 18 januari 2015, 09:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Doopdienst

Beschrijving

In de Bergrede roept Jezus ons op om niet bezorgd te zijn, net als de vogels van de hemel en de lelies op het veld. Zie Matteüs 6, 24- 34.

Is zo'n oproep wel reëel? Is ons leven daar niet te bedreigd voor, zoals we in 2014, maar ook direct al in 2015 hebben gemerkt. Vogels en lelies zijn ook bedreigd in deze  gebroken wereld, en toch bloeien ze onbezorgd. Eigenlijk zie je in die fluitende vogels en die prachtig bloeiende bloemen een stukje van het paradijs bewaard, of moet je zeggen: al een stukje van Gods toekomst. Dat is nu precies waartoe Jezus ons in de Bergrede oproept: om nu al te leven zoals er in het koninkrijk van God geleefd zal worden. Anders gezegd: Jezus roept ons om stukjes Koninkrijk van God te vormen. Vandaar de oproep om onze vijanden lief te hebben, om nooit een eed af te leggen, om nooit je vrouw te verstoten... 

Maar wordt dat geen enorme tenenloperij?

Collecte: Alpha cursus