Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 1 februari, 10:45
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)

Beschrijving

Themadienst: kerk-school-gezin

Het thema is: wees niet bang. Het wordt uitgewerkt d.m.v. materiaal dat in deze weken ook op veel basisscholen in Zwolle- Zuid is gebruikt. Voorganger Henk Mijnders houdt een gesprekje met de kinderen over 'De Goede Herder'  waarover Jezus vertelt in Johannes 10. 

 

Collecte: Hulpverleningszondag

Hulpverleningszondag
Hoop: het thema van de hulpverleningszondag van 3 februari 2019. Wij mogen namens God hoop brengen. Hoop aan de vreemdeling en het straatkind. Hoop aan de eenzame oudere en de alleenstaande moeder. Hoop ver weg en hoop dichtbij. Hoop voor wie geen hoop meer heeft.

De bankgegevens zijn dus ook anders dan ik eerder door gegeven had:
NL52 INGB 0000 5353 00;
NL22 RABO 0365 1306 48,
t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Veenendaal
o.v.v. hulpverleningszondag