Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 1 februari, 19:00
Locatie:Zuiderhof
Bijzonderheid:Opbouwdienst

Beschrijving


We lezen vanavond Genesis 3. Dit 'beroemde' hoofdstuk geeft een onthutsende verklaring voor de ellende die mensen God en elkaar aandoen. Om onze gedachten hierover structuur te geven kijken we ook naar wat de kerk in Art. 14 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis belijdt. Welkom!
 

Collecte: Hulpverleningszondag

Hulpverleningszondag
Hoop: het thema van de hulpverleningszondag van 3 februari 2019. Wij mogen namens God hoop brengen. Hoop aan de vreemdeling en het straatkind. Hoop aan de eenzame oudere en de alleenstaande moeder. Hoop ver weg en hoop dichtbij. Hoop voor wie geen hoop meer heeft.

De bankgegevens zijn dus ook anders dan ik eerder door gegeven had:
NL52 INGB 0000 5353 00;
NL22 RABO 0365 1306 48,
t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Veenendaal
o.v.v. hulpverleningszondag