Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 1 februari, 11:00
Locatie:De Bolder

Beschrijving

In deze morgendienst wil ik een begin maken met een prekenserie over de eerste brief van Petrus. De eerste verzen daarvan haken al direct in op de actualiteit: de positie van christenen in deze wereld. 'Vreemdelingen' noemt Petrus ze. Dat is in hun geval echter wel een zeer bevoorrechte positie. Want God heeft hen daarvoor uitgekozen! We gaan het samen bestuderen. 

Collecte: Hulpverleningszondag

Hulpverleningszondag
Hoop: het thema van de hulpverleningszondag van 3 februari 2019. Wij mogen namens God hoop brengen. Hoop aan de vreemdeling en het straatkind. Hoop aan de eenzame oudere en de alleenstaande moeder. Hoop ver weg en hoop dichtbij. Hoop voor wie geen hoop meer heeft.

De bankgegevens zijn dus ook anders dan ik eerder door gegeven had:
NL52 INGB 0000 5353 00;
NL22 RABO 0365 1306 48,
t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Veenendaal
o.v.v. hulpverleningszondag