Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 22 februari, 19:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Opbouwdienst

Beschrijving

In een korte serie over Genesis komen we in deze dienst bij Genesis 6, een hoofdstuk dat vreemd begint, over godenzonen die huwen met mensendochters. De schrijver neemt een stuk over uit de Griekse mythologie, maar niet met instemming. Hij wil juist laten zien waar het op uitloopt als mensen meer dan gewoon mens willen zijn, geweld(!)ig willen zijn. En dat wil God nu juist niet: geweld-ige mensen, die op allerlei oneerlijke manieren hun naaste uitbuiten, die met alle geweld beroemd willen worden. God zoekt rechtvaardige mensen, die leven naar de Thora en kiezen voor recht en gerechtigheid. De hele aarde werd corrupt, staat er, en dat roept de zondvloed op. En God heeft hartenpijn: het smartte Hem aan zijn hart, staat er. Gelukkig is er Noach, die wel kiest voor een gehoorzaam leven. De boodschap: al sta je helemaal alleen, het heeft zin om anders te leven dan de anderen. Door Noach wordt de schepping gered. Kiezen voor fair- trade en fair leven heeft zin, ook al lijkt de wereld bol te staan van het onrecht. En Christus is méér dan Noach: Hij heeft het kwade overwonnen door het goede, en Hij leert ons niet alleen maar de naaste geen kwaad te doen, maar de naaste goed te doen- zelfs de naaste die ons kwaad doet. Tegen de zondvloed: de navolging van Christus!

Collecte: Kosten Zuiderhof