Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 8 maart, 11:00
Locatie:De Bolder
Voorganger:A. van der Veer (Arie)
Bijzonderheid:Avondmaal

Beschrijving

Vandaag vieren we samen het avondmaal. Dit willen doen door stil te staan bij de aloude thema’s: ellende, verlossing en dankbaarheid. We zullen met elkaar de lijdensgeschiedenis lezen en bezingen. We zullen stilstaan bij het kruis, waarbij ons de vraag gesteld wordt: wat doe jij? Vanuit het besef dat Jezus stierf voor mij, voor ons mogen we belijden we dat we verlost zijn en samen het avondmaal vieren. De dienst sluiten we af met lofprijzing waarmee we onze dankbaarheid naar God willen uiten. 

Collecte: Diaconie