Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 3 mei, 19:00
Locatie:Zuiderhof
Bijzonderheid:Opbouwdienst

Beschrijving

In deze Opbouwdienst denken we in het kader van het thema 'lichaam' samen na over het prachtige beeld van de gemeente als lichaam van Christus. We lezen de bekende teksten uit de brieven van Paulus aan de Corinthiërs (hfst.12) en Efeziërs (hfst.4). Welkom!

Collecte: St. Boete en Verzoening