Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 3 mei, 11:00
Locatie:De Bolder
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)

Beschrijving

Deze dienst is een themadienst over het huwelijk. Het thema zal zijn: de bijzondere zegen van de trouw. Het thema wordt uitgewerkt aan de hand van de geschiedenis van Ruth en Naomi, zodat niet alleen gehuwden, maar alle aanwezigen zich aangesproken mogen weten. Trouw is in alle menselijke relaties een zegenrijke kracht. Trouw is de mooiste vrucht van de Geest, de mooiste weerspiegeling van God in ons leven.

We willen in deze dienst ook de pijn die er in veel relaties voorkomt samen in Gods handen leggen.

Collecte: Kerkelijke kassen, onderlinge bijstand en hulp