Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 17 mei, 19:00
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Ontmoetingsdienst

Beschrijving

Thema op deze zondag tussen hemelvaartsdag en Pinksteren: Ik kan maar beter gaan..

Waarom is Jezus weggegaan? Jezus zegt in Joh. 16: 'Het is beter voor jullie dat  Ik gegaan ben.' Anders kon de Geest niet komen. We kennen in ons leven allemaal verlies- en overgangsmomenten. Kijk niet naar wat je verliest, maar durf te geloven dat in Gods grote plan zo'n afscheids en overgangsmoment winst mag zijn.

Hoe ontvang je de Geest? Door in het spoor van Jezus te gaan... Ook zo geldt van ons allemaal: ik kan maar beter gaan!

Collecte: Missionaire gemeenteleden

Dankbaarheid!
Laten we beginnen met onze enorme dank uit te spreken naar God die te vertrouwen is en naar jullie als gemeenteleden om de steun die jullie geven, in woorden, gebed en financieel. We krijgen geregeld de vraag of het niet heel lastig is om van een vriendenkring - in afhankelijkheid - te moeten leven. Ja, dat is soms echt lastig, maar tegelijk zitten we ook op de voorste rij als het gaat om te zien hoeveel zegen we er door ontvangen. God zorgt voor ons allemaal en daar gebruikt Hij ook jullie voor. Dank dat je meewerkt! Het zorgt er voor dat we samen op allerlei plekken in de wereld Gods Evangelie van Liefde kunnen uitdelen aan kinderen, jongeren en ouderen en dat we Zijn Waarheid kunnen laten spreken tegen alle leugens in. Het maakt tegelijk ook dat we aan jullie willen en durven te vragen om heel bewust te geven. Zijn we een gezin en heeft onze Vader aan jou wellicht financiële zegen gegeven waar je ons weer mee kan zegenen? Zegen om een ander tot zegen te zijn. We zijn er zeker van dat God voor ons blijft zorgen, de vraag is of jij daar ook onderdeel van wilt zijn. Dankjewel!