Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 24 mei 2015, 09:30
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Doopdienst, Pinksteren

Beschrijving

Als Pinksteren ons iets duidelijk maakt, dan wel dat het van God moet komen! Pinksteren is: God verandert mensen. Petrus wordt van een eenvoudige visserman een kerkleider. Paulus van een vervolger van de gemeente tot een volgeling van Christus. En wij allemaal mogen bidden (zoals een lied zegt:) Lieve Boetseerder, trek mij uit de klei.

Toch betekent dat niet dat wij met de armen over elkaar moeten gaan zitten. Want juist met Pinksteren krijgen de volgelingen van Jezus een opdracht. We lezen in deze dienst het PInksterevangelie uit Johannes, waar Pasen en Pinksteren op één dag vallen. De gedachte daarbij is dat Jezus opstaat ín zijn volgelingen, in ons! Hoe ontvang je de Geest: als je 'ja' zegt tegen de roeping om mee te werken in de missie waarmee Jezus begon! 

Zo gaan gave en opdracht samen, bidden en werken. Sinds Pinksteren wordt het werk van God (vergeving van zonden) door mensen gedaan in wie Hij woont

Collecte: Zending