Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 31 mei 2015, 10:45
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Doopdienst

Beschrijving

Deze dienst ligt nog wat in het verlengde van het Pinksterfeest dat we verleden week gevierd hebben. We horen enkele getuigenissen over het werk van de Geest in het leven van gemeenteleden. In de toespraak wordt stilgestaan bij de opdracht die aan de gave van de Geest verbonden is. Jezus geeft opdracht om zonden te vergeven (Joh. 20)  en om zaken bindend te verklaren en niet bindend te verklaren (Mt. 16).  Hebben we die opdracht voldoende serieus genomen?

Collecte: Kerk zijn, kosten activiteiten nieuwe seizoen