Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 14 juni, 10:45
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)

Beschrijving

Op deze dag na de begrafenis van Peter van der Veer willen we hem ook in deze dienst samen gedenken. We zullen samen bidden om Gods bijzondere kracht voor zijn vrouw Annet, voor het gezin, voor ds. en mevr. Arie en Ees van der Veer en voor de hele familie. Wat zijn er veel geloofsvragen te stellen: waarom moest dit gebeuren. We lezen samen in deze dienst 1 Cor. 13, waarin staat dat onze kennis beperkt is. Het christelijk geloof is niet een filosofie die alles een plek geeft, alles be-grijpt. Het christelijk geloof is vooral liefde: veel niet begrijpen, maar juist daarom veel liefde ontvangen en geven!

We vieren in deze dienst ook avondmaal, omdat we geloven dat Jezus Christus ons verdriet gedragen heeft, en ons de kracht geeft het ook te dragen.

Ieder die Jezus wil volgen is van harte welkom aan het avondmaal, dat in deze dienst lopend gevierd zal worden.

Collecte: Diaconie