Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 21 juni 2015, 10:45
Locatie:Zuiderhof

Beschrijving

Vandaag de eerste twee van vier diensten waarin ik in deze weken afscheid neem van de CGK Zwolle. We lezen Openbaring 3,7v., waar Jezus Christus de gemeente in Filadelfia prijst omdat ze Zijn Woord bewaard heeft temidden van alle stormen die de kerk en de gelovigen ook toen te verduren kregen. Mooie, bemoedigende woorden, omdat ze ons wijzen op het geheim van de kerk die God zegent. Ook in onze tijd.

Collecte: De Herberg Zwolle