Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 20 september, 09:30
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Doopdienst

Beschrijving

In deze dienst worden gedoopt Jurgen Willem Klaas, zoon van Chris en Joke van Renswoude (broertje van Thijs en Vincent); Janne Geke, dochter van Bert en Sietske Veuger (zusje van Ruth, Imke en Harm) en Lucas Manuel, zoon van Silas en Joyce Boxum.In deze dienst zal Lolke van Wieren bevestigd worden als ouderling, zullen  Carien Mulder en Carine de Vetten ingezegend worden als kringmentoren en zullen  Wilco Kruitbosch, Ton Schutte aftreden als ouderling en Dinant Lemson als diaken.

De toespraak gaat over Abram, die de belofte ontvangt van een nageslacht zo talrijk als de sterren aan de hemel. Genesis 15, het hoofdstuk waarin we ook voor de eerste keer lezen dat God een verbond met mensen sluit. Dat gaat op een antieke, maar ook veelzeggende manier.

Collecte: financiële hulpverlening