Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 4 oktober 2015, 10:45
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)

Beschrijving

In deze dienst luisteren we (nog een keer) naar Genesis 15, het hoofdstuk waarin Abram sterren telt in de nacht en waarin God een verbond met hem sluit. Abram is de 'vader van alle gelovigen', maar zijn geloof kent grote ups en downs. Geloven is zo vaak 'wachten op God'. We proberen op het spoor te komen hoe Abram door God bemoedigd werd en zien de vraag onder ogen of God zo ook nog tot ons spreekt.

Collecte: Kerk, huisvestingskosten