Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 1 november, 10:45
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)

Beschrijving

Vandaag in de diensten extra aandacht voor uitgezonden gemeenteleden. We lezen Genesis 16, het hoofdstuk waarin Abram en Sara het niet meer kunnen opbrengen om te wachten tot ze een kind van God krijgen zodat ze de slavin Hagar 'gebruiken' als draagmoeder. Daar blijkt geen zegen op te rusten, want er ontstaat herrie en verwijdering in Abrams tent. Als Hagar als hulpeloze slavin wegvlucht wordt zij wel opvallend rijk door God gezegend.

Collecte: Missionaire gemeenteleden