Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 13 december, 09:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Avondmaal

Beschrijving

Op deze 3e adventszondag lezen we in Genesis18 over de belofte van het kind dat nu spoedig geboren zal worden in de tent van Abraham en Sara. In het gedeelte Genesis 18, 1-16 wordt het belangrijke thema van de 'Sodom en Gomorra'- hoofdstukken neergezet: gastvrijheid. Die bewijst Abraham overvloedig, die wordt in Sodom met voeten getreden. Zo zien we de twee wegen: die van de rechtvaardige en die van de goddeloze. De weg ten leven: een kind wordt geboren- en die naar de ondergang: Sodom wordt verwoest. Zegt de brief a.d. Hebreeën 13, 1 dat sommigen door gastvrij te zijn zonder het te weten engelen hebben geherbergd, dit gedeelte in Genesis gaat nog een stap verder: je kunt door gastvrij te zijn tot de ontdekking komen dat God zelf bij je binnengetrokken is. Gastvrijheid heeft ook altijd iets van openheid voor 'de vreemdeling', het onbekende. De oude Zacharias durft dat niet aan en houdt zijn hart op slot. Dan heb je op den duur niets meer te vertellen. Het onbetekende meisje Maria zet haar hart open voor het onbekende vanuit de hemel. 

Wij vieren in deze dienst avondmaal. Daarbij denken we er vanmorgen niet alleen aan de God onze gastheer is, maar het avondmaal vraagt ook van ons de houding van gastvrijheid: staan wij open voor wat God ons geven wil- en kiezen wij werkelijk voor een tafel waaraan iedereen welkom is?

Collecte: Diaconie