Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 10 januari 2016, 09:30
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:Troost, Philip

Beschrijving

Welkom en mededelingen
Zingen Ps.92:1.2.3
Stil gebed, Woord van vertrouwen, Groet 
Zingen  Opw.123 Groot is uw trouw o Heer
Leefregels  Kol.3:12-17
Zingen Ps.51:3.5 (verootmoediging) 
Gebed
Kinderlied  Juich, doe mee allemaal
Schriftlezing: Gen.3:1-13 + 20-21
Zingen LB 395:1.2.3.4 O Heer, verberg U niet voor mij
Tekst: Gen.3:9
Preek
Zingen Opw.599 Nog voordat je bestond
Gebeden
Collecte
Zingen Opw.488 De kracht van uw liefde
Zegen

 

Collecte: Kerk