Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst: Hete hangijzers

Datum & tijd:Zondag 7 februari, 19:00
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Ontmoetingsdienst

Beschrijving

In de Ontmoetingsdienst start een nieuwe serie waarin ook aandacht is voor ‘hete hangijzers’, vanavond over ‘de zondeval’. Nu steeds meer christenen tot de overtuiging komen dat schepping en evolutie niet per se met elkaar in strijd hoeven te zijn, komt de vraag naar voren hoe het dan zit met de zondeval. Je hoort het ook wel eens zo vragen: Is alle ellende in de wereld ontstaan door één hapje uit een verboden vrucht, of is over de betekenis van dit bijbelgedeelte nog wel iets meer te zeggen. Ds. Henk Mijnders gaar daarbij ook in op een aantal vragen die in een eerdere ontmoetingsdienst zijn aangedragen.

Collecte: kosten ontmoetingsdienst