Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 7 februari, 09:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)

Beschrijving

In de Zuiderhof wordt vanmorgen een dienst gehouden in het kader van Kerk-School- Gezin. In alle samenwerkende kerken en scholen in Zwolle-zuid staan we stil bij het thema ‘ik en jij= samen blij’ aan de hand van het bijbelgedeelte over Zacheüs (Lucas 19).

Collecte: Hulpverleningszondag

Hulpverleningszondag
Hoop: het thema van de hulpverleningszondag van 3 februari 2019. Wij mogen namens God hoop brengen. Hoop aan de vreemdeling en het straatkind. Hoop aan de eenzame oudere en de alleenstaande moeder. Hoop ver weg en hoop dichtbij. Hoop voor wie geen hoop meer heeft.

De bankgegevens zijn dus ook anders dan ik eerder door gegeven had:
NL52 INGB 0000 5353 00;
NL22 RABO 0365 1306 48,
t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Veenendaal
o.v.v. hulpverleningszondag