Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 13 maart, 19:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Avondmaal, Opbouwdienst

Beschrijving

Ook in deze opbouwdienst vieren we samen het avondmaal. We doen dat in een 'gaande vorm' en aan het begin van de dienst. Daarna overdenken we samen het gedeelte Johannes 18, 1-11 waar we lezen over de grote liefde van Jezus, die zich liet binden, zodat wij werkelijk vrij mogen zijn. Vrij om ook lief te hebben, in zijn Geest. Vrij om ons ook over te geven aan moeilijke wegen in het leven, in zijn spoor.

Eén van de liederen die we in deze dienst zingen is psalm 22 uit de berijming van levensliederen.net. Het gaat om de  volgende verzen:

1. Mijn God, mijn God, waarom verlaat u mij?
Waarom komt u die redt, niet dichterbij?
Waarom gaat u aan mijn verdriet voorbij,
aan al mijn vragen?
Mijn God, al schreeuwend vul ik al mijn dagen.
U antwoordt niet, en ook in lange nachten
krijg ik geen rust, geen antwoord op mijn klachten.
Hoort u mij niet?

 

8. U gaf mij antwoord, u keek naar mij om.
Als ik met broers en zussen samenkom,
eer ik uw naam: wij zijn uw eigendom
om u te prijzen!
Kom, Jakobs kinderen, ga hem eer bewijzen.
Hij is zo groot, maar zal je nooit verachten.
Wie naar hem uitkijkt mag zijn komst verwachten,
met groot ontzag.

10. Mijn lied, mijn danklied komt bij u vandaan.
Bij wie de HEER erkent, sluit ik mij aan.
Wat ik aan u beloof zal ik voortaan
daar laten weten.
Wie zwaar vernederd is, zal volop eten.
Ja, dat de mens die God de eer zal geven
verzadigd wordt, in eeuwigheid blijft leven!
Dat is mijn wens.

 

11. De hele wereld hoort dan van de HEER.
De hele aarde zoekt en vindt hem weer.
En alle volken knielen voor hem neer.
Hij is de koning!
Armen en rijken krijgen hun beloning:
zij prijzen God en zullen met hem eten.
Wie hier gestorven is, en wordt vergeten
vangt daar geen bot.

 

12. Het nieuws zal overal te horen zijn.
En wie de Heer is, weet straks groot en klein
en zelfs wie nu nog niet geboren zijn:
hij houdt van daden.

Het is volbracht, de eer is aan de Vader
en aan de Zoon, door wie wij eeuwig leven,
en aan de Geest, die ons geloof wil geven
en in ons woont.

Collecte: Stichting Afrika 2007 Zwolle