Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst: Jubelzondag

Datum & tijd:Zondag 20 maart, 19:00
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Ontmoetingsdienst

Beschrijving

Deze OMD is (in het rijtje van 7) een Jubelzondag. Gekozen is voor psalm 118, omdat uit die psalm werd gezongen toen Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnenreed. Een veelzeggend gebaar over de wijze waarop Hij zijn koningschap wil vestigen in deze wereld. Psalm 118 staat ingeklemd tussen (en is ook literair vastgemaakt aan) psalm 117 (de kortste psalm in de Bijbel) en psalm 119 (de langste psalm in de Bijbel)  en de vraag is of dat wat speciaals te zeggen heeft.....

aankondiging collecte missionaire gemeenteleden dmv (foto)filmpje, PPT presentatie, praatje van ca 2 - 4 minuten

Collecte: Missionaire gemeenteleden

Dankbaarheid!
Laten we beginnen met onze enorme dank uit te spreken naar God die te vertrouwen is en naar jullie als gemeenteleden om de steun die jullie geven, in woorden, gebed en financieel. We krijgen geregeld de vraag of het niet heel lastig is om van een vriendenkring - in afhankelijkheid - te moeten leven. Ja, dat is soms echt lastig, maar tegelijk zitten we ook op de voorste rij als het gaat om te zien hoeveel zegen we er door ontvangen. God zorgt voor ons allemaal en daar gebruikt Hij ook jullie voor. Dank dat je meewerkt! Het zorgt er voor dat we samen op allerlei plekken in de wereld Gods Evangelie van Liefde kunnen uitdelen aan kinderen, jongeren en ouderen en dat we Zijn Waarheid kunnen laten spreken tegen alle leugens in. Het maakt tegelijk ook dat we aan jullie willen en durven te vragen om heel bewust te geven. Zijn we een gezin en heeft onze Vader aan jou wellicht financiële zegen gegeven waar je ons weer mee kan zegenen? Zegen om een ander tot zegen te zijn. We zijn er zeker van dat God voor ons blijft zorgen, de vraag is of jij daar ook onderdeel van wilt zijn. Dankjewel!