Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 20 maart, 19:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:A. van der Veer (Arie)
Bijzonderheid:Opbouwdienst

Beschrijving

 

Twee Psalmen in de Nieuwe Psalmberijming, die opgenomen zijn in de liturgie:

Psalm 2: 1 en 2 (Nw Psalmberijming)

1. Wat willen jullie, wereldmachten, toch
met al die plannen en die dwaze dromen?
Verwacht je door dat goddeloos bedrog
van God en zijn Gezalfde vrij te komen?
Daar spreekt de HEER vanuit zijn hemelwoning,
een boze stem vol goddelijke spot:
‘Ik ben de HEER; en mijn gezalfde Koning
regeert in Sion, op de berg van God.’

2. De HEER gaf Mij zijn goddelijke woord:
‘Jij bent mijn Zoon; Jou heb ik uitgekozen.
Er is geen land dat Jou niet toebehoort.
Verniel als aardewerk de goddelozen.’
Heersers, denk na! Je moet je nu bekeren.
Kniel voor de Zoon en luister naar zijn stem;
anders zal Hij je als een vuur verteren.
Je bent pas veilig als je schuilt bij Hem!

 

Psalm 45: 1,2 en 3 (Nw Psalmberijming)

1. Met dit gedicht wil ik de koning loven.
De goede woorden borrelen naar boven
vanuit mijn hart; mijn tong is als een pen
waarmee ik soepel aan het schrijven ben.
O koning, als wij naar uw schoonheid kijken
is er geen mens met u te vergelijken.
Genade spreekt uit alles wat u zegt,
vandaar dat God zijn zegen op u legt.

2. Pak zwaard en boog, trek onbevreesd ten strijde;
kom stralend naar de overwinning rijden! 
Terwijl u strijdt voor waarheid, trouw en recht
doorboort uw pijl elk volk dat u bevecht.
Wij mogen iets van God in u ervaren:
onwankelbaar doorstaat uw troon de jaren
terwijl u eerlijk over ons regeert,
het goede liefhebt en het kwade weert.

3. Om uw oprechtheid maakte God u koning
en zalfde u met olie bij uw kroning.
Die vreugdegeur hangt nog in uw gewaad;
een zoete reuk omringt u waar u gaat.
Muziek weerklinkt vanuit ivoren zalen
waar rijkgeklede koningsdochters stralen.
Rechts naast u staat uw schitterende bruid;
gehuld in goud ziet zij er prachtig uit.

Collecte: Kosten Zuiderhof