Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 1 mei, 11:00
Locatie:Verrijzeniskerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)

Beschrijving

In deze dienst lezen we in Mat. 14, 13- 21 over een maaltijd waaraan Jezus maar liefst 15.000 mensen te gast had. In die oude tijden was dat een veelzeggende zaak en de farizeeërs keurden dat dan ook ten zeerste af. Het laat zien hoezeer alle mensen zonder onderscheid bij Jezus welkom zijn. Tegelijk lezen we de opdracht die Jezus aan zijn discipelen geeft: Geven jullie hen te eten! Daarin zien we we geweldige opdracht van het evangelie, die niet bedoelt dat wij permanent op onze tenen lopen, maar dat wij, net als de discipelen onze schamele bijdrage in Gods handen leggen, zodat Hij ze gebruikt voor de komst van zijn Rijk.

Collecte: Kerk