Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst: Bijbellijnen

Datum & tijd:Zondag 8 mei 2016, 19:00
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Ontmoetingsdienst

Beschrijving

Jezus is 'ten hemel gevaren'. Wat beteken dat? Waar is die hemel dan wel niet? In deze ontmoetingsdienst proberen we de betekenis van het woordje 'hemel' in de bijbel op het spoor te komen. In de christelijke traditie werd bijna uitsluitend over de hemel gesproken als de plek waar mensen heengaan na hun dood. Daarover wordt overigens in de Bijbel betrekkelijk weinig gezegd en de informatie die er wel instaat is niet meer dan een weergave van hoe mensen er destijds over dachten (bijvoorbeeld dat je na je dood 'in de schoot van Abraham' terecht komt). Het woord 'hemel' is in de Bijbel bijna altijd 'de keerzijde van de aarde': hemel en aarde, dat zijn de niet-zichtbare en de zichtbare kant van Gods schepping. En we weten allemaal dat die niet-zichtbare kant er is (onze gedachtenwereld, met zijn mooie dromen en wensen, maar ook met zijn angsten en afwijzingen) en we weten ook allemaal dat die niet-zichtbare kant een geweldige invloed heeft op de zichtbare kant van het leven... Er woedt een strijd in de hemelse gewesten, en -om kort te gaan- Jezus heeft daarin een beslissende overwinning behaald...

Collecte: kosten ontmoetingsdienst