Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 7 augustus 2016, 09:00
Locatie:Zuiderkerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)

Beschrijving

In deze dienst lezen we Genesis 11, 1-7 over de toren van Babel. Het bijzondere van dit gedeelte is dat het oordeel van God waardoor hij middels een spraakverwarring zorgt voor de verspreiding van de mensheid- blijkt de keerzijde van de zegen van God zoals beschreven in Genesis 10, waar ook 3x het woord 'verspreiden' valt. Verspreiding, diaspora- oordeel en zegen- ook later voor de Joodse ballingen. En nog steeds betekenen Gods oordelen allermeest dat hij trouw is aan zijn schepping, dat hij niet los zal laten wat zijn hand ooit begon....

Collecte: Present

Stichting Present Zwolle wil een brug zijn tussen aanbod van tijd, hart en handen van (groepen) vrijwilligers en mensen die een ontoereikend sociaal netwerk hebben, vaak in combinatie met een slechte gezondheid en/of een moeilijke financiële situatie. Een maatschappelijke beweging ondersteunen waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien: ‘noaberschap’ in een modern jasje.