Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 7 augustus 2016, 19:00
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Opbouwdienst

Beschrijving

In deze dienst lezen we Mat. 18, een gedeelte dat wel is aangeduid als de gemeenterede (één van de vijf rede's van Jezus in het evangelie naar Mat). In de vs. 15-17 staan woorden die in het kerkelijke leven en vooral op kerkelijke vergaderingen vaak worden aangehaald als 'de regel van Mat. 18'. En men bedoelt dat de procedure die in de kerkorde onder het kopje 'kerkelijke tucht' is terechtgekomen. Dat woord 'tucht' doet denken aan tuchthuis, maar er wordt altijd bijgezegd dat het positief bedoelt is: tucht komt van trekken. In de kerkorde (van de CGK) staat er echter boven de artikelen die hierover gaan: 'censuur over leden' en 'ban'. Dat woord 'ban' wekt akelige associaties vanuit het OT: totale vernietiging. Het is (ook volgens exegeten) echter zeer de vraag of het terecht is deze praktijk op Mat. 18 te funderen. In deze dienst proberen we de desbetreffende passage te lezen binnen het geheel van Mat. 18. Een hoofdstuk over de 'sfeer' in de gemeente, over niet op elkaar neerzien, elkaar 70x7 maar vergeven- en het komt allemaal samen in het woord 'eensgezind' in vs. 19.

Collecte: Present

Stichting Present Zwolle wil een brug zijn tussen aanbod van tijd, hart en handen van (groepen) vrijwilligers en mensen die een ontoereikend sociaal netwerk hebben, vaak in combinatie met een slechte gezondheid en/of een moeilijke financiële situatie. Een maatschappelijke beweging ondersteunen waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien: ‘noaberschap’ in een modern jasje.