Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 25 september 2016, 09:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)

Beschrijving

Ontmoeting en compassie. Voor een werkelijke ontmoeting is moed nodig. We lezen in Genesis 18, 16- 33 dat Abraham dat wel heeft, hij durft nogal wat te vragen aan de Heer. In het Jodendom noemt men dat 'vermetelheid met de hemel'. Is God daarvoor niet te hoog en te heilig. Maar deze God máákt ons tot zijn partners, en daarom is leven met hem voluit menselijk leven. Overigens gebruikt Abraham zijn vrijmoedigheid niet in zijn eigen voordeel (Heer, die zoon die u beloofd heeft moet nu toch eindelijk maar eens komen), maar om te pleiten voor anderen, zelfs voor het goddeloze Sodom.

Collecte: Sponsorkinderen (HvdW)