Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 9 oktober, 11:00
Locatie:Verrijzeniskerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)

Beschrijving

In deze dienst is bijzondere aandacht voor Israël, waar men zich voorbereid op de Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest.

In de  verkondiging wordt de serie over Abraham vervolgd, ditmaal Genesis 19 over Sodom en Gomorra. Het zal gaan over Trouw: God blijkt (volgens Ezechiël 16) zelfs trouw te zijn aan Sodom, wat toch hét symbool is voor de zwaarste straf van God over het grootst mogelijke kwaad onder de mensen. Verder denken we na over de Toestand in Sodom- wat was daar nu precies aan de hand (en dan blijkt dat de rabbijnen ons wat leren kunnen op dat punt). Tenslotte denken we na over de Taak van Abraham t.o.v. Sodom. Wat kan Israël, wat kan de kerk betekenen in een wereld van kwaad en onrecht.

Kinderdienst 
Wat heeft een gymmeester eigenlijk te maken met het onderwerp ‘God heeft een plan met je leven’? Vanmorgen kom je het te weten als je naar de kinderdienst gaat. Deze dienst is bedoeld voor kinderen van groep 3 t/m 6. De zaal is vanaf 10:40u open. Tot dan!

Collecte: Ebenezer Home te Haifa (hulpverlening Israël)