Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 16 oktober 2016, 10:45
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)

Beschrijving

In deze dienst speciale aandacht voor Israël. De toespraak gaat over Genesis 19, het aangrijpende hoofdstuk over Sodom en Gomorra.  Het hoofdstuk wordt belicht in 3 punten: de trouw van God, zelfs aan Sodom (zie Ez. 16, 55), en ook aan Israël. De toestand in Sodom- wat was nu eigenlijk het speciale kwaad in deze stad die in de Bijbel symbool staat voor het allergrootste kwaad dat mensen kunnen bedrijven en de allergrootste straf die daarop rust. En als laatste punt; de taak van Abraham, het grote voorbeeld voor Israël. God hield nl. bij zijn oordeel over Sodom rekening met Abraham, zegt vs. 29.

Collecte: Ebenezer Home te Haifa (hulpverlening Israël)