Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 20 november, 10:45
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Zondag der Voleinding

Beschrijving

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar (volgende week begint de adventstijd) herdenken we hen die ons het afgelopen jaar ontvielen.  Hun namen worden genoemd, hun familie uitgenodigd. In de verkondiging gaan we verder met de serie over Abraham. Ditmaal vanuit Genesis 20 waar Abraham er niet zo best vanaf komt en grote fouten maakt. En toch wordt hij in dit hoofdstuk Gods profeet genoemd, die voor de heidense koning Abimelech moet bidden. Abraham gelooft in Gods toekomst! En ondanks alle fouten die een mens kan maken, maakt dat alles anders!

Collecte: OMF Thailand

In 2010 is Deputaten CGK in Thailand neergestreken op verzoek van OMF (Overseas Mission Fellowship). Het noordoosten is de minst ontwikkelde regio van Thailand. Er is weinig industrie en toerisme. De langst regerende vorst ter wereld koning Bhumibol is vorig jaar overleden en onlangs gecremeerd. Hij werd gezien als een soort god. Het land heeft diverse militaire coups gehad en ook nu zijn de militairen nog steeds aan de macht.
Thailand met 70 miljoen inwoners is een boeddhistisch land met slechts 600.000 christenen (<1%). Het boeddhisme is vaak verweven met animisme en voorouderverering. Voor de Thai is het belangrijk om de goden (geesten) te vriend te houden, want ze kunnen je zo in het ongeluk storten. Hun godsdienst bestaat vooral vanuit een angst dat het mis gaat.
Ds. W den Hertog die sinds 2016 met zijn gezin voor de CGK in Isaan werkzaam is, stelt hier tegenover het blijde evangelie, waarin God juist van ons houdt en het beste met ons voor heeft. Bijbelverhalen zijn een goede insteek om met de Thai over het evangelie te praten (Thai houden van verhalen). Een groep die lange tijd onderwijs heeft gehad en waar de leden zijn gedoopt gaat vervolgens verder als een thuis gemeente. Er bestaan veel thuis gemeentes of kleine kerken (<50 mensen). Ds den Hertog vraagt gebed voor zijn werk, dat nog veel Thai mogen worden bereikt met het evangelie.