Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 25 december, 09:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)

Beschrijving

Hartelijk welkom in op deze Kerstmorgendienst in de Zuiderhof.  In deze dienst is er de afronding van het Adventskerstproject met de kinderen, verder wordt feestelijke medewerking verleend door een gelegenheidskoor van gemeenteleden zodat de kerstliederen nog beter tot hun recht komen. In de  toespraak gaat het over de betekenis van Jezus voor onze aardse werkelijkheid waarin veel angst onder de mensen heerst.  Geldt de boodschap van 'grote blijdschap' ook voor ons, hier en nu vandaag? Thema: Jezus vandaag.

Collecte: Kerstcollecte

Geïnspireerd door het nummer "When love was born" willen we dit jaar met de kerstcollecte hulp bieden aan dak-/thuislozen, prostituees en verslaafden. We steunen de Soepbus in Zwolle, het Scharlaken Koord in Amsterdam en verslaafdenopvang Horeb van De Hoop. Helpt u mee om Gods liefde uit te delen? Er zijn machtigingskaarten aanwezig. Ook kunt u een gift overmaken naar: NL02 RABO 0387398716 tnv diaconie CGK Zwolle, ovv “kerstcollecte 2016”.