Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zaterdag 24 december, 19:00
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:H.A. van Vuuren (Mark)

Collecte: Kerstcollecte

Geïnspireerd door het nummer "When love was born" willen we dit jaar met de kerstcollecte hulp bieden aan dak-/thuislozen, prostituees en verslaafden. We steunen de Soepbus in Zwolle, het Scharlaken Koord in Amsterdam en verslaafdenopvang Horeb van De Hoop. Helpt u mee om Gods liefde uit te delen? Er zijn machtigingskaarten aanwezig. Ook kunt u een gift overmaken naar: NL02 RABO 0387398716 tnv diaconie CGK Zwolle, ovv “kerstcollecte 2016”.