Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Informele oudejaarsavondviering

Informele oudejaarsavondviering
Datum & tijd:Zaterdag 31 december, 19:30
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:N. Vennik (Nico)
Bijzonderheid:Oudejaarsdag

Beschrijving

Informele viering waarin met gemeenteleden wordt teruggekeken op het afgelopen jaar. We luisteren naar stukjes uit levensverhalen van elkaar; we zingen een aantal liederen en sluiten het jaar af met een ritueel moment. 

Zou jij of wilt u iets (in een paar minuten!) delen over wat u/jij in 2016 heeft meegemaakt? Mail dan naar Wim Eikelboom, gastheer in de oudejaarsviering in de Zuiderhof: wim.eikelboom@solcon.nl

 

 

Collecte: Leger des Heils

Door discriminatie en een gebrek aan steun vanuit de gemeenschap is het moeilijk voor kinderen met een handicap om regulier onderwijs te volgen. Daarom biedt het Leger des Heils in Kenia onderwijs aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften op vier verschillende scholen. Door het verbeteren van leermogelijkheden krijgen kinderen met een beperking een kans om naar school te gaan, net als hun leeftijdsgenootjes. Daarnaast worden ouders en gemeenschappen bewust gemaakt over hoe om te gaan met beperkingen. Vanuit school krijgen de ouders gespecialiseerde informatie over de vooruitgang en ontwikkeling van hun kind. Met dit project worden 250 kinderen ondersteunt en evenveel ouders.