Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 1 januari, 10:45
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)

Beschrijving

De overgang van oudjaar naar nieuwjaar bepaalt ons bij een belangrijk facet van het mensenleven: ontwikkeling. Mensen, menselijke culturen, menselijke uitingsvormen, ook vormen van geloven worden op den duur oud, en dan komen nieuwe mensen in hun plaats en nieuwe culturen en nieuwe vormen- ook nieuwe vormen van geloven. In Lucas 2,  22- 39 lezen we hoe de oude Simeon het pasgeboren Kind Jezus in zijn armen neemt. Daar heb je 'oud' en 'nieuw' bij elkaar. En wat mooi om te lezen dat de oude Simeon, voor wie het er bijna 'opzit' God looft en het Kind en zijn ouders zegent. Daar kunnen wij wat van leren voor alle overgangen van 'oud' naar 'nieuw'!

Collecte: Voedselbank