Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Themadienst hart voor de gemeente

Datum & tijd:Zondag 15 januari, 11:00
Locatie:Verrijzeniskerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)

Beschrijving

Deze zondag staat in het teken van 'hart voor de gemeente'.  Sinds kort is het voor ieder gemeentelid mogelijk zijn of haar vrijwilligersprofiel in te vullen op de website, zodat voor iedereen een passende taak gevonden kan worden. Om dat een beetje te 'promoten' wil ik vandaag spreken over Romeinen 12, waar Paulus ons oproept om ons leven te wijden (te offeren) aan God, en dat door na te gaan wat onze speciale gave is, die wij van  God gekregen hebben. Zoals ieder plantje een eigen plekje op deze aarde nodig heeft om te kunnen bloeien, zoals ieder lid van het lichaam een eigen functie heeft, zo kan ook een mens alleen maar echt functioneren als hij of zij zijn unieke plekje gevonden heeft. Dus: dien God met je gaven (en dat echt niet alleen in de kerk- maar overal in het leven!).

Collecte: Uitzendbureau