Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 22 januari, 09:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Doopdienst
Naluisteren:Naluisteren

Beschrijving

In deze dienst wordt Bette Alexia (Bette) gedoopt, dochter van Ruurd en Annegriet Sijbranda-van Lente en zusje van Daniël, Joël(in herinnering) en Isa.

Het thema van deze dienst is Jezus volgen, hoopvol en moedig. Net als Jezus de stem van God hoorde die zei: Jij bent mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb, mogen ook wij weten dat God tegen ons zegt dat hij blij met ons is- en ons roept in zijn dienst. Maar net als Jezus vervolgens de woestijn in geleid werd om de duivel te weerstaan, moeten ook wij door dit leven om te strijden tegen alles wat Gods zegen in de weg staat en onze strijd is vooral om het vertrouwen vast te houden en op Gods doel gericht te blijven.

Collecte: Missionaire gemeenteleden