Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 22 januari, 19:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Opbouwdienst
Naluisteren:Naluisteren

Beschrijving

Aan deze dienst zal ruime medewerking worden verleend door Anthem, koor voor kerkmuziek, o.l.v. Raghna Wissink. Het thema van de dienst zal dan ook zijn: 'psalmen, lofzangen en geestelijke liederen', naar Efeze 5. We luisteren naar en zingen verschillende soorten kerkliederen en in de overdenking staan we stil bij de zin van de hierboven aangehaalde drieslag.

Collecte: Missionaire gemeenteleden