Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 5 maart 2017, 09:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:N. Vennik (Nico)

Collecte: Leger des Heils

Door discriminatie en een gebrek aan steun vanuit de gemeenschap is het moeilijk voor kinderen met een handicap om regulier onderwijs te volgen. Daarom biedt het Leger des Heils in Kenia onderwijs aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften op vier verschillende scholen. Door het verbeteren van leermogelijkheden krijgen kinderen met een beperking een kans om naar school te gaan, net als hun leeftijdsgenootjes. Daarnaast worden ouders en gemeenschappen bewust gemaakt over hoe om te gaan met beperkingen. Vanuit school krijgen de ouders gespecialiseerde informatie over de vooruitgang en ontwikkeling van hun kind. Met dit project worden 250 kinderen ondersteunt en evenveel ouders.