Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 19 maart 2017, 10:45
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Doopdienst
Naluisteren:Naluisteren

Beschrijving

In de dienst van 10.45 uur zal belijdenis van het geloof worden afgelegd door Richard Vermeer en zullen worden gedoopt: Wytse David, zoon van Piter en Ineke Goodijk, broertje van Jelbrich, Annerike en Eelke Jelle; Feline Alise, dochter van Jacquelien en Richard Vermeer; Jasper Reinier, zoon van Tjard en Margreet Drok, broertje van Laura en Jurgen; Lieke Noëlle, dochter van Maarten en Liesbeth Vijfhuize.

In deze dienst gaat het over een vader die lijdt om de nood van zijn zoon. Het staat in Marcus 9. 14-29. Direct ervoor lezen we over Jezus op de zgn. berg van de verheerlijking, en ook daar gaat het over een Vader en een zoon. De pijn van een zoon is de pijn van de Vader. Tegelijk: aan de zoon leer je de vader kennen.  Jezus wijst als oorzaak van de kwaal van de jongen het ongeloof, het gebrek aan vertrouwen aan! Aan de Zoon ken je de Vader, dat geldt ook voor God en voor Jezus. En daarom klinkt op de berg waarop ook Mozes (de wet) en Elia (de profeten) staan een stem die zegt: Dit is mijn Zoon, hoort hem!

Collecte: Schuldhulpmaatje

Wist u dat 25% van de Zwolse huishoudens risico loopt op problematische schulden of deze al heeft?
SchuldHulpMaatje kan helpen! Goed opgeleide vrijwilligers helpen om overzicht te brengen in inkomsten, uitgaven en eventueel onbetaalde rekeningen en helpen bij het maken van een plan voor een oplossing.
Met uw steun draagt u bij aan het voorkomen en oplossen van schuldenproblematiek bij Zwollenaren. Dank u wel!

Dit filmpje vertelt een persoonlijk verhaal van wat een Schuldhulpmaatje voor iemand kan betekenen. De moeite waard om te bekijken. https://youtu.be/vMK77Z29jO0