Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 2 april, 09:30
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Naluisteren:Naluisteren

Beschrijving

Op deze 5e zondag in de 40dagentijd staan we in de Noorderkerk stil bij Marcus 9, waar we eerst lezen dat Jezus 'op de  berg' is, een regelrechte 'topervaring', zicht op Gods plan met het leven. Direct daarna komt Jezus weer in het dal, staat hij met twee voeten op de harde grond van lijden en ongeloof in deze wereld. De berg en het dal, ze horen bij elkaar in deze wereld.  Eigenlijk is de berg de uitzondering op het dal. Maar verandert er dan nooit iets in deze wereld? Heeft het werk van Jezus dan geen effect? Op die vraag zegt dit gedeelte volmondig 'ja': alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Vertrouwen in en ondanks alles, tot in de donkerste nacht waarin zelfs van God niets meer te bekennen is. Tegelijk laat dit gedeelte zien hoe verweven alles met alles is, en hoe daarom dat zegenrijke 'effect' van Gods Koninkrijk volhardend verwacht moet worden.

Collecte: Jongerenbijbel in het Oost Middellandse Zee gebied

Een gemeentelid van ons werkt als buitengewone zendingsarbeider in gesloten gebieden. Hij werkt met een vertaalteam aan een jongerenbijbel in het Oost Middellandse Zee gebied. De jongeren in het Oost Middellandse Zee gebied hebben geen begrijpelijke Bijbel in hun eigen taal. Bij deze nieuwe vertaling doen de jongeren zelf mee in het vertaalproces. Met de opbrengst van deze collecte kan de vertaling van de Bijbelboeken Genesis, Ruth, Jona, Markus en Philemon worden afgerond. Voor meer informatie kunt u mailen naar hartvoordewereld@cgkzwolle.nl